Villapriserna sjunker i Östergötland

Priserna på villor har minskat något i Östergötland under den senaste tremånadersperioden. 

I landet som helhet steg villapriserna mellan februari och april med drygt en procent, medan de i Östergötland sjönk med ungefär lika mycket.

Det är inte bara i Östergötland som priserna sjunkit under den senaste tremånadersperioden. Enligt Statististiska centralbyråns så kallade småhusbarometer har priserna gått ner i 10 av landets 21 län. Störst är nedgången i Västerbottens och Norrbottens län, något som förklaras med att priserna där steg  kraftigt i slutet av förra året. 

Uppgång jämfört med förra året
De prisnedgångar SCB noterat gäller nämligen enbart de senaste tre månaderna. Vid en jämförelse på årsbasis, det vill säga med samma period 2006, har priserna gått upp i samtliga län. I Östergötland rör det sig om en uppgång på åtta procent och det är lika mycket som i landet som helhet.

Billigast i Västernorrland  
I snitt får man idag betala 1 559 000 kronor för en östgötsk villa. Snittpriset i landet ligger på 1,7 miljoner och dyrast är som vanligt villorna i Storstockholm där snittpriset ligger på drygt 3 miljoner kronor. Det lägsta snittpriset i landet återfinns i Västernorrland. Där kostar ett småhus knappt 800 000 kronor.

Louise Martinsson
louise.martinsson@sr.se