Östgötska bönder får pengar tillbaka

Ett 60-tal lantbrukare i Östergötland får nu tillbaka pengar från Jordbruksverket. Det är Högsta domstolen som slagit fast att verket måste ersätta ett tusental lantbrukare runt om i landet, som felaktigt krävts på dröjsmålsränta för att de varit sena med att återbetala omställningsstöd.

Sammanlagt handlar det om 13 miljoner kronor. Jordbruksverket ska dessutom betala mellan fem och sex miljoner kronor i räntekompensation till lantbrukarna.

Återbetalningarna ska börja i månadsskiftet maj-juni.