Bilarna ska bort från Östra Promenaden

Antalet bilar som kör genom Norrköping via Östra promenaden måste minska. Halterna av skadliga partiklar i luften är för höga. Där inleddes idag en ombyggnad av vägarna runt promenaden. Under arbetet väntas stundtals redan långa köer bli ännu längre.

- Idag är det ju två filer in till promenaden när man kommer från hamnbron och en in till Sjötullsgatan. I framtiden ska det vara det omvända, säger Johan Larsson på tekniska kontoret i Norrköping.

Tätt mellan husen
Östra promenaden fungerar idag i princip som genomfartsled för trafik som ska ta sig från E22:an i söder till E4:an i norr eller tvärtom. 22 000 bilar passerar mitt inne i stan varje dag och det får sina konsekvenser. Långa köer kan tyckas var det stora problemet längs Östra promenaden men den verkliga boven och anledningen till att man nu bygger om stavas i stället partiklar. Partiklar som rivs upp från vägbanan och som sätter sig i luftrören på boende och förbipasserande.

- Det är så tätt mellan husen så partiklarna försvinner inte upp i luften utan stannar nere bland folk, säger Johan Larsson.

Idag överskrider redan halterna av partiklar i luften längs Östra promenaden de gränsvärden som finns. Försök har gjorts med att binda partiklarna med dammbindningsmedel. Det fungerar men är ingen permanent lösning. Nu ska man alltså övertyga bilister på genomfartresa att man ska köra den betydligt längre vägen via hamnen, Sjötullsgatan och Söderleden i stället för mitt igenom stan.

- Vi vill ju inte ha någon genomfartstrafik i stan överhuvudtaget. Ska man till centrum kan man ta Östra promenaden men ska man genom stan ska man inte åka där då vill man ha alternativa vägar, säger Johan Larsson.

Klart i augusti
Arbetet beräknas ta större delen av sommaren och under tiden förväntas snarare längre köer för bilisterna.

- Stundtals finns risk för köer, trafikljusen kommer att vara avstängda tidvis och ibland kommer trafiken att ledas om så att det blir helt avstängt på Östra Promenaden. Men det finns alltid möjlighet att ta sig fram dit man ska, det kanske bara tar lite längre tid, säger Johan Larsson

Petter Ahnoff
petter.ahnoff@sr.se