Nytt avgörande i godistvist

Svea hovrätt har avslagit Karl Fazers begäran om att få senarelägga försäljningen av aktier i Cloetta Fazer. Aktieförsäljningen ska vara slutförd senast den 23 augusti i år.

Striden om ägandet i Cloetta Fazer har pågått sedan Karl Fazer lämnade ett offentligt bud på aktierna i bolaget för ett par år sedan. Styrelsen rekommenderade aktieägarna att inte acceptera budet.

Det finns två storägare i bolaget, Karl Fazer och hans bolag samt Hjalmar Svenfelts stiftelse genom dotterbolaget Malfors Promotor.

Flera instanser
Fazer äger i dag drygt 52 procent av rösterna medan Malfors har drygt 39 procent. Malfors anser att Fazers ägarandel är för stor och strider mot det avtal om samgående som träffades mellan bolagen år 2000.

Tvisten har avhandlats i Helsingfors tingsrätt, i skiljenämnd och nu i Svea hovrätt.

Avgörs i höst
Helsingfors tingsrätt fann att avtalet inte var juridiskt bindande. Skiljenämnden ålade dock Karl Fazer att sälja av cirka 22 procent av aktierna.

Fazer överklagade till hovrätten som nu slagit fast att det inte finns skäl att nu upphäva skiljedomen, skriver Malfors i ett pressmeddelande. Ett slutligt avgörande i målet väntas i höst.

TT