Oroliga husägare får inget svar om Ostlänken

Banverket tar just nu ingen större hänsyn till de husägare som är oroliga över att få flytta om snabbspårsvägen Ostlänken ska byggas.

En serie så kallade samrådsmöten om de olika alternativa sträckningarna mellan Norrköping och Linköping ska visserligen hållas med allmänheten, men de handlar enligt Banverket mer om allmäna intressen, som miljöfrågor.

Nu drar Banverket igång så kallade samrådsmöten om Ostlänkens dragning mellan Linköping och Norrköping och igår kväll samlades intresserade till ett första möte i Linköping.
Framför en karta där Banverkets tre förslag till bansträckning presenteras står Britt-Marie Källbom från Gistad. Hon vill att snabbspårsjärnvägen dras längs E4:an. Men tidigast nästa år kommer ett besked, hälsar Banverket. Gun-Britt Johansson, även hon bosatt i Gistad, är besviken, hon funderar nämligen på att sälja sitt hus.

Mötet igår kväll gav få besked, varken när eller var Ostlänken ska byggas. Och synpunkter som husägarnas oro över sin privata egendom är alltså inte av intresse.

Husägare som är oroliga över att få flytta när den nya järnvägen ska byggas tas det ingen större hänsyn till. Banverkets projektledare Tomas Köhler säger att synpunkter om att järnvägsbygget kommer i konflikt med enskilda fastighetsägare inte har så stor vikt just nu. Istället handlar det om allmänna intressen, som miljöfrågor.