Skuldavskrivning för Linköpingsskolor

Kommunledningen i Linköping lovar nu att skriva av skulderna för de skolor som stått inför kraftiga nedskärningar till följd av gamla underskott. Sammanlagt handlar det om över nio och en halv miljon kronor.

- Vi har värderat konsekvenserna av de här nedskärningarna och landat i att det inte är rimligt att verksamheten ska behöva ta ett så stort grepp, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Catharina Rosencrantz (m).

Tufft sparpaket
Tillsammans har skolområdena i Kungsberget/Linghem, Ånestad/Berga, Ekholmen och den kommunala friskolan i Skäggetorp ett underskott på 9,6 miljoner. För att få ekonomin på fötter planerades ett mycket tufft sparpaket som inte minst fått många föräldrar att protestera.

Gamla underskott stryks
Nu slipper skolorna de värsta nedskärningarna. Under förutsättning att verksamheten anpassas till gällande budget, säger sig kommunledningen idag vara beredd att stryka ett streck över de gamla underskotten. 

- Det är inte rimligt att skolorna utöver att hålla budget också ska beta av gamla underskott, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (m). 

Engångsföreteelse
Han betonar dock att det aldrig går att finansiera verksamhet som ska bedrivas varaktigt med tidigare års överskott och att detta är en engångsföreteelse:   

- Ja, nu måste man anpassa verksamheten efter budgeten.

Det formella beslutet om en skuldavskrivning fattas på kommunstyrelsens sammanträde på tisdag i nästa vecka.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se
Louise Martinsson
louise.martinsson@sr.se