Sovande ledamot inget skäl för underkännande

En skattenämnds beslut gäller även om någon av ledamöterna sovit under delar av sammanträdet. Det har länsrätten i Östergötland nu slagit fast.

Bakgrunden är en tvist mellan en kvinna i Linköping och skattenämnden i Göteborg. Enligt kvinnan som förlorade målet ska en av de fem ledamöterna ha nickat till flera gånger under hennes redogörelse.

I sitt överklagande till länsrätten krävde hon därför att beslutet skulle underkännas. Men så blir det inte. Enligt Östgötacorrespondenten i dag anser länsrätten att en sovande ledamot av fem inte är tillräckligt för ett underkännande eftersom det räcker med tre ledamöter för att en skattenämnd ska vara beslutsför.

Dock konstaterar rätten att det är ”anmärkningsvärt och klart otillfredsställande” att en av nämndledamöterna somnat.