120 miljoner till sanering av Valdemarsviken

Länsstyrelsen får 120 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att sanera Valdemarsviken från giftiga tungmetaller. Valdemarsviks kommun satsar samtidigt 15 miljoner till ett av de största saneringsprojekten i Östergötland någonsin.

Den förorenade botten ska muddras och saneringen kommer ha stor betydelse för Östersjöns vatten.

Thomas Örnbring, chef för tekniska förvaltningen, säger att kommunen nu börjar planera för arbetet som tidigast kan komma igång nästa höst men troligen 2009.

Valdemarsviken har under lång tid orsakat det största enskilda utsläppet av krom. Föroreningarna kommer ifrån en nedlagd läderfabrik.

Maria Turdén
maria.turdén@sr.se