Bristande IT-säkerhet på Migrationsverket

Migrationsverket i Norrköping kritiseras för stora brister i IT-säkerheten. Även Försäkringskassan och Räddningsverket har bristande datasäkerhet, enligt en granskning som Riksrevisionen gjort.

Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av det statliga arbetet med informationssäkerhet. Granskningen av elva myndigheter visar att bristerna i IT-säkerheten lett till virusattacker, oanvändbara datasystem och till att integritetskänsliga uppgifter kommit i orätta händer.

Revisionen riktar kritik mot regeringen för att den inte följt upp och kontrollerat säkerhetsarbetet.

TT