Avloppsnätet i Norrköping ses över

Just nu spolas och filmas avloppsledningsnätet i Norrköping. Det här för att upptäcka skador på nätet och för att se att det inte läcker in eller ut för mycket vatten ur dem. Trots att de flesta människor vet att man inte skall spola ner annat än avföring och toalettpapper i toaletterna så hittar man en hel del annat i ledningarna.

Allt som hamnar i avloppsledningarna ser Hans Samuelsson på en TV- skärm inne i den skåpbil där han sitter. Kameran åker fram på ett litet elfordon som är utrustad med kraftiga lampor som gör att man tydligt ser om det finns sprickor eller andra skador i rören. Men mycket av det som han ser på TV- skärmen är alltså sådant som inte skall vara där.

- Det kan vara både det ena och andra, saxar, krukskärvor och så vidare.

- Händer det att det blir stopp för att folk slänger saker i toaletten som inte skall vara där?

- Givetvis, säger Hans Samuelsson som sett det mesta slängas ner i toaletterna.

Förutom eventuella stopp som orsakats att att folk spolat ner fel saker i avloppen så är det viktigt att kontrollera så att det inte läcker in vatten från dagvattenledningarna, alltså regnvatten, ner i avloppsrören. Vad som händer då är att dagvattnet hamnar vid reningsverket vilket ökar belastningen där och kostar mycket pengar för kommunen.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se