Nytt kraftvärmeverk invigdes i Motala

Under fredagen invigdes ett kraftvärmeverk i Motala som skall producera både el och värme. Vattenfalls anläggning i Bergsätter har byggts om från oljeeldning till att eldas med biobränslen, som rester från sågverk och annat skogsavfall.

Förbrukningen av olja kommer därmed att minska med lika mycket som 75 långtradare i daglig trafik förbrukar under ett år.

Dock kommer fortfarande cirka 7% olja att förbrännas i anläggningen.

Fördelen med ett värmekraftverk jämfört med ett värmeverk är att överskottsvärmen från fjärrvärmeproduktionen används för att driva turbiner som via generatorer också producerar ström.