Polisens utredningar av brott i nära relationer ska bli enhetligt

Polisen ska införa en ny nationell plan för hur man ska jobba med brott i nära relationer, som till exempel våldtäkt och misshandel mot kvinnor och hedersrelaterade brott.

– Det ska byggas upp en enhetlighet på samtliga polismyndigheter så att man hanterar den här typen av brott på ett likartat sätt på samtliga myndigheter, säger Pia Thevselius som är biträdande chef för kriminalpolisen i Östergötland.

– Alla som drabbas ska få samma hjälp och stöd var man än befinner sig.

I veckan träffades ett 60-tal poliser från hela landet för att diskutera den nya nationella planen som innehåller nya strategier för brott i nära relationer. 

Idag skiljer sig strukturen för sammansättningen av arbetsgrupperna som arbetar med den här typen av brott på de olika polismyndigheterna.

För polisen i Östergötland innebär den nya strategin inga större förändringar eftersom man redan idag arbetar i stort sett på det sätt som strategin föreskriver.

Planen ska vara införd på samtliga polismyndigheter till årsskiftet 2009.