Mindre bidrag och ont om tid ger problem för biogasföretag

Minskade statliga bidrag och snäva tidsmarginaler inför byggstart gör att utbyggnaden av biogasmackar försenas. Tekniska verkens dotterbolag Svensk Biogas, som fått bidrag till åtta nya tankställen, varav fyra ska ligga i Östergötland, är besvikna.

Bidragen till investeringarna ligger på 20 procent mot sökta 30 procent och för att få bidragen måste arbetena med att bygga mackarna påbörjas innan året är slut.

– Tiden är det värsta, att vi måste vara färdiga under 2007 och det är väldigt mycket pengar under ett år, säger Carl Lilliehöök, VD för Svensk Biogas.

Efter påtryckningar från gasbranschen ska nu miljödepartementet se över om byggstarten kan förlängas.