Klart med pengar till renovering

Nu är det klart hur mycket pengar Finspångs kommun ska avsätta för renoveringen av kommunhuset.

En enhällig kommunstyrelse har beslutat att anslå 79 miljoner kronor till byggkostnaden.

Ventilationssystemet och sanering av asbet måste göras för att de cirka 170 anställda ska få en bättre arbetsmiljö.

Farhågor fanns för att anbuden från byggföretagen skulle var högre och att den tänkta summan mellan 75 och 80 miljoner inte skulle räcka.