Stor minskning av sjukskrivningar i länet

Antalet sjukdagar fortsätter att minska och Östergötland är ett av de län där sjukfrånvaron minskat mest. Hitills i år har sjukfrånvaron i Östergötland sjunkit med 5, 6 procent och om utvecklingen håller i sig innebär det åtskilliga statliga miljoner till landstinget.

I landet som helhet har sjukfrånvaron i år minskat med 3,4 procent, men enligt en jämförelse som Dagens Nyheter gjort är skillnaderna mellan de olika länen stora.

Jämtland i botten
Störst är minskningen i Blekinge där sjukfrånvaron minskat med nästan 7 procent. Sämst har utvecklingen i Jämtland varit. Där har sjukskrivningarna bara minskat med 0, 2 procent.

Enligt en överenskommelse med regeringen får alla landsting som lyckas få ner sjukskrivningarna med minst fem procent del av de besparingar som staten gör genom den minskade sjukfrånvaron och ju färre sjukdagarna blir desto mer pengar får landstingen.

Fem landsting har klarat fem procent
I nuläget är det, utöver Östergötland och Blekinge, tre län som har passerat fem-procentstrecket.

- Fast vad det handlar om är att förmå landstingen att göra rätt insatser i tid för att hjälpa människor tillbaka till hälsa och arbete säger socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson (m) till DN idag.