Samarbete ska hjälpa unga till jobb

Sensus studieförbund har beviljats 800 000 kronor av Ungdomsstyrelsen för att kunna bygga upp ett navigatorcentrum tillsammans med Norrköpings kommun.

Även i Linköping ska ett navigatorcentrum startas.

Navigatorcentrum ska samordna de instanser som kan finnas runt en ung person som är arbetslös.

Arbetsförmedlingen, kommunen, näringslivet, ideella organisationer, studieförbund, socialtjänst, skola - listan är lång på de instanser som nu ska samarbeta för att den unge inte ska behöva uppleva att han eller hon bollas runt mellan olika myndighetspersoner.

Norrköpings kommun har tidigare fått 190 000 kronor till satsningen av Ungdomsstyrelsen.

Även i Linköping ska ett navigatorcentrum starta där Studiefrämjandet i Östergötland får 800 000 kronor.