Linköpingsmodell inom äldreomsorgen

Linköpings kommun inför nu en ny modell inom äldreomsorgen. Redan idag får de äldre välja städtjänst, men från och med början av nästa år kommer de äldre också att kunna välja vem som ska stå för den personliga omvårdnaden och vem som kör hem maten.

Det är ett av de borgeliga vallöftena nu som den borgeliga alliansen i Linköping tänker sig ska kunna börja gälla från och med februari nästa år.

- Vi tycker att vi har på många sett en bra äldreomsorg i Linköping idag, men vi ser det här som ett helt nödvändigt sätt för att göra den bättre, säger det moderata kommunalråder Paul Lindvall.

Oavsett var man bor

Den här valfriheten ska gälla för som har fyllt 75 år. Idag ligger den på företag som också kan vara kommunen efter anbud i ett geografiskt begränsat område.  Den nya modellen innebär att det företag som uppfyller kraven, ska kunna anlitas av vem som helst oavsett var de bor.

Priset för tjänsten kommer att vara fast. Det innebär att kommunen inte längre kommer välja de företag som är billigast i en anbudsgivning som hittills varit fallet. Istället nöjer sig Linköpings kommun med en auktorisation av de företag som vill satsa på den här marknaden, berättar Paul Lindvall:
- Det kommer alltid lite idéer från personal som vill starta eget. Det blir också lättare för en mindre aktör, som inte har ett större kapital bakom sig, tror han.

Linköpingsmodellen

I Nacka och Solna finns redan den här modellen. Men i Linköping väljer att ha kvar servicehusen som ska stå för basansvaret och kommer att ta hand om dom som inte vill eller kan välja.

- Servicehusen får mer grundläggande rollen som ansvarig för verksamheten, medan den enskilde sätts i centrum när det gäller tjänsternas innehåll och har makten över vem som ska få utföra dem. Det är i sanning en bra Linköpingsmodell, hävdar Paul Lindvall.

Olof Sjölander
olof.sjolander@sr.se