Äldre riskerar att blir fångar i sina hem

Gamla rörelsehindrade människor har svårt att lämna sina hem. Bostäderna är inte anpassade för dem, visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort.

Problemet gäller 83 000 människor som är över 65 år och rörelsehindrade enligt rapporten som läggs fram på måndagen, uppger Dagens Nyheter. Av dem är 48 000 över 80 år gamla - det vill säga var sjunde svårt rörelsehindrad kvinna och var tionde man i så hög ålder.

-Ett stort antal, främst äldre kvinnor, riskerar att bli fångar i sina egna hem, säger Lennarth Johansson på Socialstyrelsens äldreenhet till tidningen.

De äldsta kvinnorna är ofta ensamstående och bor i flerbostadshus, medan de äldsta männen ofta är sammanboende i småhus.

Främsta hindret är trappor i eller utanför hemmet. Drygt hälften av alla över 65 år bor i bostäder med bristande handikapptillgänglighet. Bland dem över 80 är andelen något lägre.