Cannabisnätverk i länets storstäder

I både Norrköping och Linköping finns större nätverk som säljer och smugglar cannabis. Det visar en kartläggning som polisen och tullen gjort inom ramen för det Nationella Cannabisprojektet.

- Projektet visar att det går att göra stora framsteg i kampen mot narkotika om polisen och tullen samarbetar fokuserat, säger Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare.  

Sammanlagt har 140 nätverk kartlagts och enligt den slutrapport som presenteras idag finns de större nätverken i Uppsala, Norrköping, Linköping, Göteborg, Stockholm och Helsingborg/Malmö.

Mellan 25 och 30 av dem har kapacitet att hantera minst ett ton cannabis per år. Genom Nationella cannabisprojektet har polisen och tullen slagit ut tio nätverk med den kapaciteten.

- Cannabis är den mest använda drogen i Sverige och av de ungdomar som testar narkotika röker nästan alla cannabis. Därför måste cannabisbrottsligheten prioriteras högre av de brottsbekämpande myndigheterna, säger Björn Fries.

Den totala mängden cannabis som smugglas till Sverige beräknas uppgå till mellan 25 och 30 ton per år. Det är mycket mer än vad som tidigare uppskattats.