Oppositionen oenig om Linköpingsmodell för äldre

Planerna på att införa en Linköpingsmodell inom äldreomsorgen i kommunen, splittrar oppositionen. Socialdemokraterna säger inte blankt nej, men det gör däremot miljöpartiet som vill att städningen hos de äldre ska gå tillbaka till kommunen.

– Man bör se om det finns bättre sätt att åstadkomma en så bra verksamhets om möjligt med bra arbetsvillkor, säger Annika Lillemets, gruppledare för miljöpartiet i Linköping, om majoritetens förslag även ska kunna välja matthämtning och omvårdnad från vilket företag dem vill och inte bara som idag, städning.

Socialdemokraterna avvaktar än så länge. Partiet kan tänka sig att stödja förslaget om modellen utvärderas efter en tid. Skulle det visa sig att det blir dyrare och att det blir för stora skillnader i kvaliteten i vården, ska reformen kunna skrotas.

Vänsterpartiet anser att Linköpingsmodellen bara kommer leda till valfrihet på pappret.

– Servicehusen fortfarande kommer att stå för huvudansvaret för vården på nätter och helger, tider som privata företag inte är så intresserade av att ta, tror Emil Berg ersättare i kommunstyrelsen för vänsterpartiet.