Moderata politiker splittrade i storregionfrågan

Förslaget om att dela in Sverige i nya storregioner splittrar moderata politiker i Östergötland.

Kommunpolitiker vill gärna se storregioner men moderata riksdagsledamöterna gör tummen ned och följer därmed samma linje som partistyrelsen.

Frågan avgörs på moderaterna partistämman i oktober och säger moderaterna nej blir det inga storregioner 2010 som planerat.

-Sverige behöver inte ett statligt dirigerat kartritningsprojekt med avseende på den politiska organisationen säger Andreas Norlén riksdagsledamot från Motala.

Riksdagsledamöter tycker som statsministern
Andreas Norlén får också medhåll av partikollegorna Finn Bengtsson från Linköping och Gunnar Axén från Norrköping om att några storregioner inte behövs som ansvarskommittén föreslog tidigare i år.
Den oklara ansvarsfördelningen och geografiska otydligheten mellan statliga mydnigheter anser dom kan lösas av staten själv, utan inblandning av ett direktvalt regionparlament.

Därmed sällar dom sig till vad statsministern Fredrik Reinfeldt och inte minst då partistyrelsen anser i frågan.
Den fjärde moderaten på Östgötabänken Betty Malmberg har ännu inte tagit ställning i frågan.

Moderata kommunpolitiker ser fördelar med regioner
Men många moderata kommunpolitiker ute i landet inte minst i Östergötland kämpar för att den nya regionindelningen ska bli av.
En av dom är Linköpings kommunalråd Paul Lindvall som anser att regionerna redan finns både vad det gäller näringslivet och kopplingar mellan landsting och universitet som ser helt annorlunda ut än länsgränserna.

Olof Sjölander
olof.sjolander@sr.se