Miljögifter i brandens spår

Effekterna på miljön kan bli allvarliga efter gårdagens häftiga brand i Norrköping.

Eftersom det var främst plast från datorer och elektronik som brann bildades giftiga dioxiner i röken som sedan sprids via luften och vattnet ut i naturen.

Plasten i elektroniska apparater är ofta behandlade med så kallade bromerade flamskyddsmedel, särskilt om de är gamla. Flamskyddsmedlen är giftiga och Naturskyddsföreningen vill att de ska totalförbjudas. Än värre är att de när de förbränns kan bilda dioxiner som lagras i kroppen och orsakar bland annat cancer.

- I det här fallet när man har bromerade flamskyddsmedel tillsammans med plaster har man det sämsta möjliga scenariot för bildning av sådana här dioxiner, säger Stellan Marklund professor i miljökemi vid Umeå universitet.

Golvbrunnar stängdes
Dioxiner lagras i kroppen och orsakar bland annat cancer. Enligt Stellan Marklund är det något av det giftigaste människan framställt. Gifterna bildas vid ofullständig förbränning och kan spridas ut i naturen både via den svarta röken, som stundtals bolmade ut i stora mängder från byggnaden igår, och via vattnet som användes vid släckningsarbetet.

- Det är allvarligast om det hamnar i vattendrag för kommer det ut dit ackumuleras det mycket snabbare. I marken ligger det bara kvar men i vatten är de mycket rörligare.

När det gäller släckvattnet så är det mesta nu omhändertaget och förvaras i en cistern i Norrköping i väntan på besked om hur giftigt det är. Man försökte så tidigt som möjligt stänga gatubrunnarna vid den brandhärjade byggnaden igår för att förhindra att vatten rann via avloppet ut i Motala ström. Hur mycket vatten som hann rinna ut innan man stängde brunnarna och hur mycket som runnit genom golvbrunnarna inne i lokalen vet man ännu inte.

Stor brand är bra
Stellan Marklund vill inte överdriva riskerna efter brand och menar att det på sätt och vis faktiskt var bra att branden var så kraftig som den var.

- Ju större brand desto bättre för ju varmare ju mer förstörs. Det är vid ofullständig förbränning som gifterna bildas så ur miljösynpunkt kanske det var bra att det var en stor brand och inte bara en liten brand.

Petter Ahnoff
petter.ahnoff@sr.se