Östergötland vill bli egen region

Uppdaterad version 16.30

Partierna i Östergötland har enats om att ansöka hos regeringen om att få bilda en region, enligt samma modell som Region Skåne och Region Västra Götaland.

Den så kallade ansvarsutredningen föreslog i vintras att dagens län och landsting ska slås samman i mellan sex och nio regionkommuner. I ett av förslagen sammanförs Västerviks kommun med Östergötland.

- Vi vill få fart på processen annars finns det en risk att den stannar upp eftersom det finns en oenighet i framför allt moderaterna i frågan, säger socialdemokraternas ordförande i Östergötland Johan Andersson.

Arbetet fortsätter
Förslaget stämmer helt överrens med ansvarskommitténs som kom i vintras när det gäller organisationen av verksamheter som nu sköts av landstinget och regionförbundet Östsam

- Däremot är det inte helt klart exakt hur det ska se ut vilka län eller kommuner utanför Östergötland som ska vara med. Den processen är det stora resen och den fortsätter, säger Johan Andersson.

Staten ska inte lägga sig i
Tidigare i veckan gav statsministern Fredrik Reinfeldt (m) tummen ner för ansvarskommitténs förslag men det bekymrar inte partiets ordförande i Östergötland.

- Om ansvarskommitténs förslag inte genomförs så stämmer vårt förslag överrens med tankar som finns hos bland annat moderaterna om att staten inte ska styra hur man ska göra i regionerna ute i landet, säger moderaternas länsförbundsordförande Jan Owe-Larsson.

Fredrik Reinfeldt är idag avvaktande till Östegötlands förslag om att bilda regionkommun och säger att han vill veta med vilka andra kommuner eller län man tänker gå ihop och vad de i så fall tycker om förslaget.

- Det är viktigt att påpeka att vi bejakar om det finns ett starkt lokalt stöd för att göra en förändring och vi kommer att lyssna in de synpunkterna, säger Reinfeldt.

Landshövdingen tvekar
Björn Eriksson, landshövding i Östergötland, är tveksam till om en storregion är en bra idé. Tidigare har han varit kritisk till förslaget om att dela in landet i nya storregioner. Nu tycker han att det viktigaste är att man låter vanligt folk vara med och tycka till i frågan.

- Det får inte bli ett ovanifrånperspektiv. Det var det som en gång i tiden skapade problem när det gällde gemensam valuta med övriga EU, säger Eriksson.

Om regeringen ger sitt godkännande upphör landstinget i Östergötland och Regionförbundet Östsam. I stället bildas en regionkommun före 2011.

Viktor Levander
viktor.levander@sr.se
Petter Ahnoff
petter.ahnoff@sr.se