Miljöbilar inte trafiksäkra

NTF vill att den nya miljöpremien bara ska gälla de bilar som lever upp till trafiksäkerhetskraven.

Landshövding Björn Eriksson ordförande i NTF menar att miljösubventionerna kan få negativa effekter på säkerhetsarbetet i många år framöver.

- Vi tycker det är bra med miljöpremien men den borde omfatta bilar som uppfyller trafiksäkerhetskraven säger Björn Eriksson.

Nästan hälften av de bilmodeller som får miljösubventioner klarar inte säkerhetskraven.
Det konstaterar NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

Framför allt handlar det om mindre bilar som saknar antisladdsystem och bältespåminnare och har sämre krockresultat.

Den nya miljöpremien infördes den 1 april där privatpersoner kan få 10 000 kronor vid köp en ny miljöbil.