Petar får inte heta Peter

Att byta ut ett a mot ett e i sitt förnamn är inte alls så enkelt som man möjligen skulle kunna tro. Det har en östgöte vid namn Petar fått erfara. Såväl skatteverket som länsrätten har nu avslagit hans ansökan om att få ändra sitt ovanliga förnamn till det betydligt vanligare Peter.  

Såväl skatteverket som länsrätten har nu avslagit hans ansökan om att få ändra sitt ovanliga förnamn till det betydligt vanligare Peter.

I sin ansökan skriver mannen att han flera gånger utsatts för skämt på grund av sitt förnamn, men sådant tar myndigheterna ingen hänsyn till.

Enligt lagen får en ändring av ett namns stavning nämligen endast ske om uttalet inte förändras.