Få kommuner satsar på lättläst

En fjärdedel av Sveriges befolkning har lässvårigheter. Ändå erbjuder bara ett fåtal av landets kommuner lättläst information på sina webbplatser. I Östergötland är det bara Norrköpings kommun som erbjuder denna service.

- Vi tycker att det är sorgligt, säger Ulla Bohman på Centrum för lättläst.

Centrum för lättläst är en statlig stiftelse som bland annat ger ut en lättläst nyhetstidning. Nu har man granskat kommunernas webbplatser och granskningen visar att bara 24 av landets 290 kommuner erbjuder lättläst information via sina förstasidor.

- Jag tror att det handlar om okunskap. Att många av dem som  producerar information för allmänheten inte vet att det är så många som en fjärdedel som har lässvårigheter. säger Ulla Bohman.  

Enligt henne är det i slutändan också en fråga om demokrati. De som inte har möjlighet att ta till sig viktig samhällsinformation riskerar att hamna utanför:

- Man står utanför samhället och det tycker vi är en fara för demokratin.

Carolina Blaad
carolina.blaad@sr.e