Landstingets underskott kan bli större

Landstingets beräknade underskott på 200 miljoner kronor kan komma att växa till över 300 miljoner nästa år.

Det anser Paul Håkansson som är gruppledare för socialdemokraterna i landstinget.


Oppositionen, med socialdemokraterna i spetsen, är starkt kritiska och menar att den nuvarande landstingsmajoriteten inte gör något för att hejda den negativa utvecklingen.

Paul Håkansson menar att det får konsekvenser för vårdtagarna.

– Patienterna blir mer drabbade av sämre tillgänglighet och risker för en försämrad kvalitet säger Paul Håkansson.

Inte klart hur landstinget ska spara

Landstingets delårsrapport som kom ut igår är en dyster läsning. På helårsbasis räknar landstinget med ett underskott på hela 200 miljoner kronor.
Samtidigt kan man läsa i rapporten att än så länge finns det inte några konkreta åtgärder för hur dessa pengar ska sparas.

Räknar med ett större underskott

Men Paul Håkansson menar att en besparing på 200 miljoner inte kommer att räcka. Han menar att de försenade besparingsåtgärderna kommer att innebära ett större underskott.
Dessutom kommer nya nationella riktlinjer som kräver satsningar på över 100 miljoner kronor pengar som måste tas någonstans ifrån.

– En obalans 2008 på över 300 miljoner kronor är ingen orealistisk bedömningen säger Paul Håkansson.

Oklart var besparingarna ska göras

Marie Morell landstingsstyrelsens ordförande menar att verksamhetscheferna ska själva besluta vad de ska spara på. Men den strategin har inte gett några konkreta resultat.

Lotta Helge, gruppledare för Vänsterpartiet i Landstinget är kritiskt till majoritetens oförmåga att reagera snabbt.

– Det är allvarligt att det hela tiden rinner iväg pengar och det tyder på att det är en politisk svag ledning säger Lotta Helge.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se