Färre barn dör i trafiken

Trots att antalet döda i trafiken har ökat i år, har antalet barn som dör i trafikolyckor blivit färre.

Hittills i år har två barn som färdats i bilar omkommit i olyckor, under samma period i fjol var det 13 barn.

-En av anledningarna till att färre barn omkommer är att vuxna blivit bättre på att använda bilens skyddsutrustning, att barnet sitter rätt i stolen och är korrekt bältat. En annan faktor är att nya bilar blivit säkrare, säger Thomas Lekander på Vägverket till Östgöta Correspondenten.