Konsult utreder Varamons framtid

Motala kommun har gett en utomstående konsult i uppdrag att titta närmare på hur Varamon ska kunna utvecklas.

Konsulten Björn Claesson ska ta fram förslag på hur omrdået med sin tre kilometer långa sandstrand vid Vättern kan se ut i framtiden.

- Vi förväntar oss få en fingervisning om vad man ska satsa på och vad man inte ska satsa på, säger Motalas turistchef Lotta Karlsson.

Konsulten som ska ta fram affärsplanen för Varamon kommer utifrån och det tycker Lotta Karlsson är bra.

- Det är faktiskt bra för just det här att se med helt öppna ögon och inte ha någon knytning till någon person eller förening är bra.

Kommer affärsplanen som konsulten presenterar vara full av idéer och förslag?
- Det kan den vara. Det här ska bli vår affärsplan och han var väldigt noga med att säga att han inte är någon trollkonstnär som kommer att lösa alla problem och bekymmer. Det kan ju bli så att han avråder från vissa satsningar. Men vi får en fingervisning om vart det lutar.

Är det rimligt att han kommer med fröslaget att man inte exploaterar Varamon?
- Jag vill inte säga någonting innan han har gjort arbetet. Det är ju det vi väntar på men det kan bli ett av förslagen, vi får se.

I veckan presenterades konsulten för företagare och boende runt Varamon på ett möte. Affärsplanen ska vara klar till nyår.

- Alla entrepenörer kommer att bli intervjuade av konsulten och få säga sitt. Det känns bra alla är med på noterna.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se