Få problem med nya patientjournaler

Närsjukvården i Finspång är först ut i östra Östergötland med att införa landstingets nya, datoriserade, patientjournaler.

På sikt ska hela landstinget gå över till det nya datajournalystemet där all information om en patient ska finnas samlad på ett ställe.

- Man får kämpa lite grann i början men sen blir det lättare, säger AT-läkaren Hannibar Kouriya.

I västra länsdelen har de nya journalerna redan införts. Den första veckan i Finspång tog det lite längre tid för vårdpersonalen att hitta och föra in uppgifter. Vilket gjorde att sjuksköterskor inte hann med att ringa upp lika många patienter som man brukar.

- Vi visste att det skulle bli problem. Vi var förberedda på det men problemen är mindre än vad vi trodde innan, säger Magnus Oweling verksamhetschef på närsjukvården i Finspång.

”Goda säkerhetsmariginaler”
Vissa läkare har varit kritiska mot att känslig patientinformation ska kunna läsas av alla. Men vissa uppgifter är säkerhetsklassade och går inte att komma åt om det inte är livsviktigt. När en läkare går in och tittar i en journal sätts det ett bokmärke att just den personen varit inne i journalen.

- Det är viktigt att information som är känslig inte blir för lättillgänglig. Men jag känner att i det här systemet så finns det goda säkerhetsmariginaler, säger Magnus Oweling.

Tillsammans med kommunen i framtiden
Under året ska fler kliniker på sjukhusen få de nya datajournalerna och nästa år är det dags för vårdcentralerna i länet. Magnus Oweling är säker på att de elektroniska journalerna kommer att utvecklas.

- Om fem eller åtta år är vi förmodligen i en gemensam elektronisk värld med även kommunens sjukvård, särskilda boenden, privatläkare. Så att vi har en gemensam journal för hela sjukvårdssystemet.

Maria Turdén
maria.turden@sr.se