Stor oro för muddringsarbete i Bråviken

Den planerade muddringen av Bråviken, för att göra inseglingsrännan till hamnen större, kritiseras av många boende i Krokek. Invånarna är oroliga för att vattenmiljön i området kommer att skadas.

- När man gräver upp muddringsmassor så frigör man mycket av de miljögifter som finns i vattnet, säger Stig Hagander, som bor i Kolmården.

Han ger exempel på att bland annat strömming och blåstång försvann vid tidigare muddringsarbeten.

Leran dumpas
Många som bor i området längs Bråviken är oroliga för vad som kommer hända med vattnet när tre miljoner kubikmeter lera och ungefär 300 000 kubikmeter berg kommer att sprängas och grävas bort ifrån botten. Leran ska dumpas i området mellan Esterön och fastlandet, och det är det som skapat den största oron.

Stig Hagander har som ordförande för Byalaget Strandvägen samlat in 800 namnunderskrifter där man kräver att muddermassorna som grävts upp istället läggs på land.

EU-domstolen
Att stoppa själva muddringen tror Stig Hagander är orealistiskt. En del går dock längre i sin kritik och kommer att överklaga den ansökan om muddring som ligger hos miljödomstolen.

- Självklart kommer jag överklaga. Jag kommer gå ända in i EU-domstolen för att få rättsida, säger Bo Rosenqvist, boende i Kolmården.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se