Läkare på flykt utbildas i länet

Landstinget i Östergötland är ett av få landsting i landet som utbildar läkare som flytt till Sverige. Resultaten är mycket goda.

- Dels är det en humanistisk fråga att hjälpa kollegor från andra länder att få en läkarlegitimation, dels är det ur ett rent arbetsgivarperspektiv. Det här är en resurs som vi har nytta av och som kan bidra till att minska läkarbristen, säger Robert Ring, som tidigare ansvarat för integration- och mångfaldsfrågor i landstinget.

Svensk läkarlegitimation
Det som startade som ett projekt är idag en ordinarie verksamhet. Av de 60 deltagare som gått de fem kurserna sedan 2001 har mellan 75 och 80 procent klarat dom prov man måste göra för att kunna gå vidare och få en svenska läkarlegitimation.

Men det räcker inte att fylla kurserna med personer bara från länet.

- För att få tillräckligt med deltagare till en kurs så inventerar vi i våra grannlän, säger Ring.

Nationellt centrum
I landet är det bara Östergötland och Göteborg som den här typen av utbildning just nu. På sikt hoppas man att Hälsouniversitetet tillsammans med landstinget i Östergötland ska bli ett Nationellt kompetenscentrum som är en av två eller tre orter som får driva den här typen av utbildningar i Sverige.

Av de som gått kurserna arbetar en stor del i länet.

- Det är ingen gräddfil att söka jobb i länet, de konkurrerar på lika villkor som alla andra. Men vi vet att en stor andel jobbar i Östergötland, säger Robert Ring.

Maria Turdén
maria.turden@sr.se