Ingen större oro för kritik mot muddring i Bråviken

Kritiken mot muddringen av Bråviken för att göra inseglingsrännan in mot Norrköpings hamn större, tas med ro av det ansvariga kommunalrådet miljöpartisten Stefan Arrelid.

Den planerade muddringen och framför allt dumpningen av muddermassorna på botten i Bråviken har oroat boende utmed vattnet som befarar att miljön kommer att ta skada.

Men Stefan Arrelid säger sig lita på att den miljökonsekvensbeskrivning som precis är färdig, klargör vilka konsekvenser muddringen får.

– Det är nu upp till miljödomstolen att avgöra om muddringen kan gå till på det sätt som är tänkt, säger Arrelid.

3 miljoner kubikmeter lera
Totalt rör det sig om 3 miljoner kubikmeter lera och ungefär 300 000 kubikmeter berg som kommer att sprängas och grävas bort ifrån botten.

Till skillnad mot tidigare muddringar skall resterna den här gången transporteras till den plats där materialet skall släppas till botten - under vattnet. Inte som tidigare då bottenmaterialet istället har släppts från ytan, något som väntas ge mindre påverkan när det tillexempel gäller grumling av vattnet.

Konsekvensrapport klargör påverkan på miljön
Miljökonsekvensbeskrivningen, om hur miljön kan tänkas påverkas av muddringen och dumpningen av muddermassorna, har gjorts av konsultföretaget Ramböll i Göteborg. Den tillsammans med andra utredningar ligger nu till grund för Norrköpings kommun och Sjöfartsverkets ansökan om att få genomföra breddningen av inseglingsrännan.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se