Finspång tipsar om rehabilitering

I Finspång håller man på att starta ett nationellt centrum för forskning och utbildning kring hur man bäst samverkar kring människor som behöver rehabilitering.

- Vi har precis knutit ett avtal med Linköpings universitet. Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier ska bemanna styrelsen och forskningsledare, säger Mats Hasselrot, projektchef i centrumet.

Finspång har med det omtalade Socsam-projektet, som numera är nedlagt, samlat nio års erfarenhet av samverkan kring att hjälpa personer som behöver stöd av flera olika instanser i samhället, som försäkringskassan och landstinget.

Morell styrelseordförande
Det är just försäkringskassan, landstinget och kommunen som gemensamt startat det nya centrumet, som man hoppas ska kunna bli en resurs för hela landet.

Den nya styrelsens ordförande är politikern Marie Morell, som också är ordförande i landstingsstyrelsen.

Pengar i arv
Projektchef Mats Hasselrot hoppas att Samverkanscentrum ska vara till hjälp för de 60-tal lokala samverkansförbund som redan finns och för dem som vill starta.

- Det finns många som sagt att det är intressant att vi angriper frågorna från ett samverkansperspektiv. Men det är svårt att säga hur stort det kommer bli.

För de första tre åren har Samverkanscentrum fått 4,5 miljoner kronor i arv efter nedlagda Socsamprojektet.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se