Statliga vägar kan bli kommunala

Vägverket vill att kommuner och boende tar över en del av de statliga, mindre vägarna i landet.

I Rimforsa i Kinda kommun föreslår Vägverket att kommunen tar över fyra vägar och de boende en.

Vägverket ser kontinuerligt över vilka vägar som ska vara deras ansvar i fortsättningen. Det görs när skötseln av vägarna ska handlas upp. Just nu är förutom vägar i Kinda även Linköpingsvägar ifrågasatta.

Boende och kommunen negativa
I ett fall i Rimforsa vill alltså Vägverket att boende tar över driften av en väg.

- Det skulle inte vara så kul att få en jättekostnad här i onödan, säger Christer Björkman som bor på Kanalvägen som Vägverket vill överlåta till de boende.

Även kommunen säger nej till att ta över de fyra vägar som Vägverket vill att de driver i fortsättningen.

- I och med att Vägverket inte skickar med några driftmedel för framtida drift så tycker inte vi att vi kan ta på oss det här för vi har inte så mycket pengar, säger Roger Erlandsson på gatuavdelningen.

Kommunen kan hjälpa boende
När det gäller Kanalvägen ser det ut som att det kan få en lösning genom att kommunen tar över gatan som ändå snart ska få kommunalt vatten och avlopp.

- Där har vi lite större möjligheter att hjälpa till, säger Roger Erlandsson på kommunens gatuavdelning, där man annars säger nej till övertagande av de övriga föreslagna vägarna.

Beslut tas i Kinda under senhösten.

Även i Linköping vill Vägverket att kommunen ska ta över vägar. Ett av ärendena - en planerad gång - och cykelväg genom Ekängen - är överklagat till näringsdepartementet, som ytterst avgör den här typen av tvister.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se