LIU till genustopp med excellens

Igår invigdes det nya, gemensamma centrat för genusforskning vid Linköpings och Örebro universitet.

Det är vetenskapsrådet som satsar 20 miljoner kronor på ett så kallat excellenscentrum.

- Excellenscentrum är en företeelse som finns över hela världen. Det handlar om att man i forskningspolitiken satsar man mycket pengar på att få prominenta forskargrupper till sina institutioner, säger Anna Jonasdottir professor i genusvetenskap vid Örebro Universitet.

Vill bli världsledande
Vetenskapsrådet satsar sammanlagt 60 miljoner kronor på genusvetenskaplig forskning, förutom Linköping/Örebro ska Uppsala och Umeå få excellenscentra.

Ambitionen är att etablera sig bland de internationellt ledande genusforskningsmiljöerna.

- Det finns väldigt mycket god genusforskning i Sverige. Tanken i vår centrumbildning är att den svenska och den internationella ska berika varandra, säger Anna Jonasdottir.

Många gästforskare
I nästa vecka kommer några av världens mest framstående genusforskare för att inleda projektet.

- Det här projektet är i första hand ett gästforskarprogram så mycket av den forskning som sker görs av internationella toppforskare som arbetar tillsammans med svenska forskare.