Våldtäktsdom står fast

Hovrätten fastställde idag fängelsedomen för en 32-årig man från en mindre ort i Mjölby kommun.  Det var i våras som Linköpings tingsrätt dömde mannen till två års fängelse för våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av underårig.

Enligt domen ska mannen vid upprepade tillfällen ha förgripit sig sexuellt på en nu 12-årig flicka. Övergreppen ska ha inletts när flickan var i 10-årsåldern och pågått i ett och ett halvt års tid.

Det fanns inga vittnen till händelserna, men tingsrätten konstaterade att flickan har berättat om vad som har hänt på ett trovärdigt och detaljrikt sätt och att det därför inte fanns anledning att ifrågasätta riktigheten i uppgifterna.

Tingsrätten var dock inte enig i sin dom. Rättens ordförande tyckte inte att bevisningen höll för att fälla mannen och ansåg att åtalet därför borde ogillas.

Det var också vad 32-åringen själv yrkade på i sitt överklagande till hovrätten. Nu blir det inte så. Efter att ha prövat målet väljer en enig hovrätt istället att fastslå tingsrättens dom på två års fängelse. Mannen ska också betala ett skadestånd till flickan på 75 000 kronor.

Läs mer:

Louise Martinsson
louise.martinsson@sr.se