Många kommunala miljöbilar i Östergötland

En fjärdedel av kommunernas bilparker i länet består av miljöbilar.

Det visar en kartläggning som Sveriges kommuner och landsting gjort.

Östergötland ligger därmed över genomsnittet i landet.

Kronobergs län toppar listan med 31 procent miljöbilar.

Längst ner hittar vi Örebro län där endast 8 procent av kommunerna kör miljöbilar.