Dålig hygien på Scan i Linköping

Scan i Linköping är ett av de större slakterier i landet som, enligt Livsmedelsverket, slarvar med hygienen.

Under september har verket besökt 18 av de största slakterierna i landet. På sex av dem, däribland Scan i Linköping, var förekomsten av mag och tarminehåll på slaktkropparna oacceptabelt hög.

Projektet genomfördes för att kartlägga förekomsten av så kallade Ehec-bakterier på landets slakterier.

Bakterierna som finns i djurens mag- och tarminnehåll kan hos människor ge upphov till svåra maginfektioner och blodiga diarreér.

De sex slakterierna har nu fått en viss tid på sig för att rätta till problemen. Om så inte sker riskerar de att mista sina tillstånd.