Samverkan och hårdare tag mot mc-gäng

De politiska partierna i Östergötland går samman för att motverka den organiserade brottsligheten i länet.

På socialdemokraternas initiativ ska de nu se till att även kommunerna börjar samverka med polis och andra myndigheter mot bland andra de kriminella mc-gängen.

- Jag ser det som två steg. Det ena är att ge informationen om den organiserade brottligheten till berörda. Berörda i den här delen är kommunerna, regionförbund och länsmyndigheter. Steg två är konkret verksamhet. Då handlar det om åtgärder för att stävja framför allt kriminella mc-gäng, säger Johan Andersson, ordförande för socialdemokraterna i länet.

Socialdemokraterna hade bjudit in alla de etablerade partierna till överläggningar om hur man ska agera mot den organiserade brottsligheten. Moderaterna och miljöpartiet kom men Johan Andersson förutsätter att de andra vill vara med.

Samverkan mellan polis och berörda myndigheter regionalt finns tidigare i bland annat västra götaland. I Östergötland vill man nu dra in kommunerna som till exempel kan bidra med att kontrollera serveringstillstånd för resturanger som kan sättas samman med kriminell verksamhet.

Hårdare lagar
Östergötland ska bli ett obehagligt ställe för den organiserade brottsligheten menar Johan Andersson. Nationellt ska östgötapolitikerna gemensamt verka för att lagarna skärps på området. En del är redan på gång som att ge polisen möjlighet att kameraövervaka misstänkta, avlyssna enskilda rum och teletrafik. Sen finns det ytterligare lagändringar som är på gång.

- Bland annat att man ska ge rättsväsendet möjlighet att förverka vinster, ekonomiska medel som kommer från ekonomisk brottslighet utan att man måste knyta dem till ett enskilt brott.

Dessutom vill Gunnar Axén tillsammans med socialdemokraterna och de övriga partierna se över möjligheterna till ökat källskydd för informatörer och vittnen.

Resultat i vår
Tanken är främst att man ska komma åt den ekonomiska brottsligheten i de kriminella nätverken och på så sätt stävja även våldsbrottsligheten. Nu ska en handlingsplan tas fram för kommuner och myndigheter. Johan Andersson hoppas att resultat märks till våren.

- Det första man kommer att märka är att man är mer uppdaterad i den här frågan. Sen är det naturligtvis om man kan göra något åt den ekonomiska brottsligheten som är kopplad till mc-gäng bland annat.

Petter Ahnoff
petter.ahnoff@sr.se