Push up-fällan skonar både fisk och säl

Konflikten mellan sälar och fiskare har minskat sen en ny typ av sälsäker fiskfälla har börjat användas längs ostkusten.

Det visar den utvärdering av fiskredskapet som gjorts av Fiskeriverket.

Redskapet är utformat som en bur med en lång smal strut i ena änden, meningen är att fisken skall simma in längs den smala öppningen och bli fångna i ett större utrymme dit sälarna inte kommer. Marinbiolog Malin Hemmingsson berättar att hon sett en förändring när det gäller inställningen till sälar bland yrkesfiskarna sedan den nya fiskfällan introducerats.

- Många fiskare hade en ganska hopplös syn på fisket, det var i princip omöjligt att fiska med nät i sälrika vatten innan det här nya redskapet kom. Push up fällan gav dem hopp att kunna bevara mer av fångsten.

Skyddar både säl och fisk
Syftet med fällan är både att skydda sälarna ifrån att fastna i fiskredskap och att se till så att fisken inte blir uppätna. Fiskeriverkets utvärdering som nu är slutförd visar att fällan fungerar bra även om det fortfarande händer att sälar tar sig in i fiskredskapet.

- Det finns alltid sälar som överlistar det som människor hittar på och kommer på nya sätt att komma åt fångsten. Men vi jobbar hela tiden med nya sätt att hålla sälarna borta, säger Malin Hemmingsson.

Lyfts till ytan med tryckluft
Redskapet ligger på botten och när fiskaren skall vittja fångsten lyfts den upp med hjälp av luft som sprutas ner via slang till redskapet som flyter upp till ytan.

Fällan har använts av fiskare på ostkusten sedan 2001. Den används även i Finland men är framtagen av ett svenskt företag i samarbete med Fiskeriverket.

Pelle Zettersten

pelle.zettersten@sr.se