Lindvall knäpper Östgötatrafiken på näsan om Tjustbanans framtid

Det är inte Östgötatrafiken som avgör Tjustbanans framtid. Det menar kommunstyrelsens ordförande i Linköping, Paul Lindvall (m), som kräver ett extra ägarmöte.

enligt Lindvall agerar Östgötatrafikens ledning på ett oacceptabelt sätt när de kräver att landstinget ska besluta om ett slutdatum för tågtrafiken på Tjustbanan och att de därmed försöker överta ägarnas och regionalpolitikernas uppgifter.

- Tjustbanan är en viktig regional och politisk fråga och Östgötatrafikens styrelse har inte rollen att avgöra den, säger Paul Lindvall.¨

Läs också: