Norrköpingspolitiker utbildas i HBT-frågor

Förtroendevalda i Norrköping föreslås få utbildning om homo-, bi- och transpersoners livssituation.

Det föreslår vänsterpartiet i en motion.

Kommunfullmäktige beslutar den 29 oktober om motionen ska gå igenom.