Lyckat arbet mot sjukskrivningar

Norrköpings kommuns satsning på att minska sjukfrånvaron bland de kommunanställda har slagit väl ut.

På fem år har sjukfrånvaron nästan halverats.

Bäst har man lyckats med att få ner långtidssjukrivningarna som minskat med 65% på fem år.

Korttidsfrånvaron har varit svårare att påverka. Där har kommunen inte nått målet om en halvering av antalet sjukskrivna.