Bältena på i den östgötska trafiken

Östgötska bilförare är duktiga på att använda bältet. Det visar NTF:s senaste mätning. Enligt föreningen använder över 93 procent av länets bilister bälte:

- Utvecklingen under de senaste åren har varit mycket positiv för vårt län, säger Cege Sjöström, NTF:s verksamhetsledare i Östergötland.

I landet som helhet ligger bilbältesanvändningen på knappt 89 procent. Det är betydligt lägre än i Östergötland, men ändå en ökning jämfört med tidigare års mätningar.

- Att vi fortsätter att öka bältesanvändningen innebär att Sverige åter tar plats bland de länder inom EU som har den högsta andelen bilister som har bältet på, säger Cege Sjöström.

Fortfarande är det också så att de kvinnliga bilförarna är bättre på att använda bältet än männen. I Östergötland ligger skillnaden mellan könen på nästan sex procentenheter.

- Det är märkligt att kvinnorna har ett betydligt högre säkerhetstänkande. Så har det varit vid varje mätning under de senaste åren, säger Cege Sjöström.   

Louise Martinsson
louise.martinsson@sr.se