Ny vägbeläggning skall hålla längre

För att minska på slitaget på vägarna prövar Norrköpings kommun en ny typ av asfalt.

Det är speciellt vid busshållplatser som asfalten slits kraftigt och som nu får en betydligt hårdare yta.

Sammanlagt så lägger kommunen ner 13 miljoner kronor per år på nya vägbeläggningar i kommunen, en summa som nästa år ökar med hela tre miljoner kronor. För att minska slitaget där det är som störst lägger man nu på prov en ny typ av hårdare beläggning vid busshållplatserna på Norra promenaden, förhoppningen är att det skall minska kostnaden för underhåll.

Många fördelar
Speciellt vid busshållplatser slits ytorna extra hårt, det nya materialet skall motverka det slitaget och den spårbildning som också uppstår, det säger Mathias Kronberg vid Tekniska kontoret i Norrköping.

Utvärdering
Det nya materialet skall utvärderas för att se om det verkligen håller så bra som leverantörerna utlovat. Mathias Kronberg säger att det fungerat bra i tillexempel Malmö, där man provat det tidigare, och tror att det här kan vara lösningen för de vägavsnitt där slitaget är extra stort.

- Vi kommer säkert att fortsätta med den här metoden, säger Kronberg.

Pelle Zettersten

pelle.zettersten@sr.se