Arbete mot skolbränder

I Linköping arbetar men nu aktivt för att försöka minska brandtillbuden i skolorna, ett växande problem inte bara i Östergötland.

Genom att brandkåren åker ut till skolorna och träffar den eller de elever som har orsakat tillbudet hoppas man få bukt med problemet.

Liknande projekt har framgångsrikt prövats i bland annat Motala.

Enligt Stefan Hagdahl, insatsledare på räddningstjänsten i Linköping så har projektet varit lyckosamt hittills:
- De skolorna vi har varit i kontakt med har varit väldigt positiva, och även andra skolor har börjar höra av sig. Jag tror att det finns ett uppdämt behov i skolvärlden där vi kan rycka in och stötta skolorna, säger Stefan Hagdahl.

Räddningtjänsten har kontakt med åtta utsatta grundskolor i Linköpings kommun, men då projektet fallit väl ut hoppas man tills årskiftet att man utökat till 20 skolor. Enligt Stefan Hagdahl är bränder på skolor ett stort samhällsproblem så kostar samhället mycket pengar.

Ljungsbroskolan är en skola som haft en rad incidenter den senaste tiden, och för varje utryckning som räddningtjänsten tvingas göra kostar det skolan 3800 kronor. Seve Edvardsson är vaktmästare och positiv till projektet:
- Det har funkat väldigt bra, samarbetet med räddningstjänsten. De har varit här ett par gånger och haft samtal dessutom har dom haft en utbildning med alla åskurs sjuor, konstaterar han.

Anton Frank
anton.frank@sr.se