Blå Stjärnan fortfarande viktig

Frivillig organisationen Svenska Blå Stjärnan som utbildar frivilliga djurskötare har förändrats från en försvarsorganisation som skall verka under krig, till att bli allt mer verksam vid tillexempel utbrott av smittosamma sjukdomar.

I år fyller organisationen 90 år.

Organisationens uppdrag är bland annat att hjälpa till med livsmedelsförsörjningen vid större katastrofer.

De kan också hjälpa distriktsveterinärerna med provtagning vid Tex. salmonellautbrott eller andra smittsamma djursjukdomar.

- Det är ju det nya hotet, det är inte krig i första hand utan stora djursmittor, säger Carola Cederblad vid Blå Stjärnan i Östergötland.

I Östergötland finns det knappt 200 hundra blåa stjärnor, totalt finns det 5000 medlemmar i hela Sverige.

Värvar ungdomar
För att locka fler att utbilda sig till frivilliga djurskötare riktar man nu sig till gymnasieelever.
Ungdomar från 16 år kan gå kurser i bland annat risk- och säkerhet, traktor körning djurskötsel och smittskydd.

Bra fritidssysselsättning
Alexandra Hult på Hagagymnasiet i Norrköping är intresserad av organisationens verksamhet då Blå Stjärnan besöker skolan i sin värvningskampanj.

- Jag var först intresserad av att studera på ett djurgymnasium men insåg efter en tid att jag nog bara ville syssla med djur på fritiden. Därför verkar Blå Stjärnan intressant, säger hon.

Maria Turdén

maria.turdén@sr.se