Fler yngre pensionärer

Allt fler östgötar väljer att pensionera sig innan de fyllt 65 år.

Under de senaste åren har antalet personer i åldrarna 61 till 64 år som slutar arbeta i förtid nästan tredubblats i länet.

- Tempot ökar för oss människor. Man kräver mer och mer av de anställda, och då blir man stressad. Är man stressad så längtar man till landet och vill ägna sig åt sina intressen, säger Allan Hall som pensionerade sig innan han fyllt 65.

Fler kvinnor än män går tidigare i pension

Ålderspensionen har en rörlig ålder, och tidigast kan man ta ut sin pension från 61 år. Och det väljer ju alltså fler och fler att göra.

Hittills i år har nästan 3000 personer i åldern 61-64 tagit ut sin pension innan de fyll 65, menas siffran för motsvarande period 2003 var det drygt 1100 personer, det rör sig alltså nästan om en tredubbling. Anmärkningsvärt är att kvinnorna är överrepresenterade när det gäller att pensionera sig tidigare.

Livskvalitet istället för pengar

Allan Hall är i stort sätt nöjd över att ha tagit ut sin pension tidigare. Det ända bekymret har varit det ekonomiska, eftersom pension blir mindre ju tidigare man tar ut den. Men att fler och fler ändå väljer att pensionera sig innan man fyllt 65 tror Allan beror på att man har fått andra prioriteringar i livet.

- Jag upplever det som många av mina bekanta som gjort samma sak, slutat i förtid så att säga, sätter stort värde i att komma ut och ägna sig åt sina intressen. Livskvalitet istället för pengar alltså, säger han.

Anton Frank
anton.frank@sr.se