Utbildningsort påverkar möjligheten att få jobb

Chansen att få jobb efter avslutad högskoleutbildning varierar kraftigt mellan olika högskolor.

Det visar Högskoleverkets nya rapport över dom som tog sin examen inom grundutbildningen 2003/04 och som presenteras senare idag.

För de som tog sin lärarexamen vid Linköpings universitet var förutsättningarna bra för att få jobb medan de gick trögare för studenter vid Luleås tekniska högskola och högskolan i Kalmar, skriver flera morgontidningar.

Bäst chans att snabbt få jobb efter avslutad utbildning hade de som utbildat sig till läkare, specialpedagog och specialistsjuksköterska.
Av dem hade 90 procent etablerat sig på arbetsmarknaden jämfört med 30 procent av de som valt konstnärlig utbildning.